Pudotusvalikko
  • Kanttila

Kanttila

Luonnossuunnitelma: 2160 kem2
Osoite: Minna Canthin katu 22, 70100 Kuopio
Tilaaja: Minna Canthin talo ry
Pääsuunnittelu: Jaana Partanen ja Heikki Lamusuo
Pa-La-tiimi: Aki Leukku, Virpi Mononen

2019

Kanttila on Minna Canthin (1844 - 1897) vanha kotitalo, joka sijaitsee Kuopion keskustassa erittäin keskeisellä paikalla, Snellmaninpuiston laidalla. Kyseessä on kulttuurillisesti todella merkittävä rakennus, ja Kanttila on arvotettu myös historiallisesti tärkeäksi kohteeksi maisemansa, historiansa sekä henkilöhistoriansa ansiosta.

Partanen & Lamusuo Oy oli mukana uudistamassa Kanttilaa toteuttaen rakennuksen alustavan ideoinnin sekä konseptisuunnitelman. Suunniteltaessa kohdetta täytyi ottaa huomioon kohteen arvo kulttuurillisesti ja historiallisesti.

Kanttilasta on tarkoitus saada kunnostettua kulttuurihistoriallinen rakennus, jolla tulee olemaan kolme käyttötarkoitusta: se tulee taide- ja kulttuurikäyttöön, työhuone-/residenssikäyttöön, sekä kulttuurimatkailukohteeksi. Konseptisuunnitelmassa ideoitiin alustava tilajako: ensimmäiseen kerrokseen suunniteltiin kahvila-ravintola sekä monimuototilaa. Toiseen kerrokseen sijoittuivat taiteilijoiden ja tutkijoiden residenssitilat. Kolmanteen kerrokseen suunniteltiin kesäkäyttöön tarkoitettu monimuototila. Partanen & Lamusuo Oy:n luonnoksessa sisäpihalle suunniteltiin näyttävä esiintymis- ja tapahtumatila.

Kuva tulevaisuuden Kanttilasta. Havainnekuva © Pa-La

Katso lisää

Ajattelemme, että luovalle yhteistyölle joustavuuttakin tärkeämpää on mukautumiskyky.
Se, kuinka hyvin pystymme kertomaan saman tarinan, vaikka sivumäärä kirjassa vaihtuisikin. Satojen projektien, isojen ja pienten, kokemuksella voimme todeta, että vaikka olemmekin ylpeitä kättemme jäljestä, ovat parhaat työmme ennen kaikkea asiakkaidemme ansiota. He ovat jakaneet kanssamme näkemyksen, että yhteinen visio ja unelma ovat onnistumisen elinehto. Me suunnittelemme tiloja, rakennuksia ja ympäristöjä, joissa on hyvä elää ja toimia ja jotka kestävät katseita ja käyttöä. Me olemme luova suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto – haluamme luoda ympärillemme eheän maailman, pala palalta.
× Sulje