Pudotusvalikko
  • #eksote_taiteenkaava

  • #eksote_taiteenkaava

#eksote_taiteenkaava

Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta
Tilaaja:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Arkkitehtuurisuunnittelu:
konsulttiryhmä: Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy / Parta­nen & Lamusuo Oy
Pa-La-pääsuunnittelu: Jaana Partanen ja Heikki Lamusuo
Pa-La tiimi: Outi Taskinen

01 / 2016
03 / 2018

Taiteen kaavaa Eksoten uuteen K-sairaalaan valmistellaan parhaillaan. © Pa-La

Etelä-Karjalan keskussairaalaan suunnitellaan nykyaikainen ja asiakaslähtöinen uudisrakennus, johon sijoitetaan päivystys, laboratoriotiloja sekä sekä vuodeosastoja. Uuden sairaalan sisä- ja ulkotiloihin toteutetaan useita taideteoksia. Taide määrittää mittavan osan sairaalan yleisilmeestä ja tilallisista ratkaisuista. Teokset nivotaan luonnolliseksi osaksi arkkitehtuuria ja sisustussuunnitelmia. Tässä apuna käytetään Partanen & Lamusuo Oy:n kehittämää Taiteen kaavaa, joka helpottaa taiteen toteuttamista sairaalaympäristöön. Taiteen kaavassa teoksille määritellään ennalta esimerkiksi niiden paikat, kokoluokka ja käytettävät materiaalit. Teoksien lopullinen suunnittelu, ulkonäkö ja toteutus annetaan erikseen hankittavan taiteilijan tehtäväksi.

Taidehanke antaa mahdollisuuden monelle eri taiteilijalle päästä osalliseksi sairaalan tilojen ilmeen suunnittelua. Taiteen kaava on uudenlainen tapa suunnitella ja toteuttaa taidetta julkisiin tiloihin. Sen avulla pyritään luomaan asiakkaalle erilainen ja elämyksellinen vierailukokemus sairaalassa. Ympäriltä löytyvä taide vie ajatukset pois sairaalamaailmasta, rentouttaa siellä vierailevaa ja nopeuttaa paranemisprosessia.

Ajattelemme, että luovalle yhteistyölle joustavuuttakin tärkeämpää on mukautumiskyky.
Se, kuinka hyvin pystymme kertomaan saman tarinan, vaikka sivumäärä kirjassa vaihtuisikin. Satojen projektien, isojen ja pienten, kokemuksella voimme todeta, että vaikka olemmekin ylpeitä kättemme jäljestä, ovat parhaat työmme ennen kaikkea asiakkaidemme ansiota. He ovat jakaneet kanssamme näkemyksen, että yhteinen visio ja unelma ovat onnistumisen elinehto. Me suunnittelemme tiloja, rakennuksia ja ympäristöjä, joissa on hyvä elää ja toimia ja jotka kestävät katseita ja käyttöä. Me olemme luova suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto – haluamme luoda ympärillemme eheän maailman, pala palalta.