Pudotusvalikko
  • Sanskin aluesuunnitelma

Sanskin aluesuunnitelma

80-96 asuntoa
Tilaaja:
Punkaharjun kunta
Pääsuunnittelija: Heikki Lamusuo
Pa-La-tiimi: Kaisa Karvinen

2011

Sanskin alueen tarkastelun lähtökohtana on pidetty harjualueen arvon säilyttämistä. Täydennysrakentamisen vaihtoehtotarkastelussa on korostettu etelään laskeutuvan rinteen tarjoamia mahdollisuuksia. Alueen rakennusyksikkönä on käytetty harjakattoisia pientaloja, jotka muodostavat yhtenäisen, kylämäisen miljöön yhteisine ja yksityisine pihoineen. Pihat toimivat luontevina kohtaamis- ja oleskelupaikkoina. Periaatteena on ollut, että alue olisi luontevaa rakentaa vaiheittain. Lisäksi alueen koillisosaa halkovaa sähkölinjaa on väistetty ja olemassa oleva kunnallistekniikka on huomioitu. Alueesta on tehty kaksi erilaista ehdotusta.

Punkaharjun Sanskin alueen vaihtoehtotarkastelu, 2011. © Pa-La

Punkaharjun Sanskin alueen vaihtoehtotarkastelu, 2011. © Pa-La

Katso lisää

Ajattelemme, että luovalle yhteistyölle joustavuuttakin tärkeämpää on mukautumiskyky.
Se, kuinka hyvin pystymme kertomaan saman tarinan, vaikka sivumäärä kirjassa vaihtuisikin. Satojen projektien, isojen ja pienten, kokemuksella voimme todeta, että vaikka olemmekin ylpeitä kättemme jäljestä, ovat parhaat työmme ennen kaikkea asiakkaidemme ansiota. He ovat jakaneet kanssamme näkemyksen, että yhteinen visio ja unelma ovat onnistumisen elinehto. Me suunnittelemme tiloja, rakennuksia ja ympäristöjä, joissa on hyvä elää ja toimia ja jotka kestävät katseita ja käyttöä. Me olemme luova suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto – haluamme luoda ympärillemme eheän maailman, pala palalta.
× Sulje