Pudotusvalikko
  • Kumpulinnan alueen ideasuunnittelu

Kumpulinnan alueen ideasuunnittelu

Tontinkäyttösuunnitelma ja havainneaineisto
Tilaaja:
Kuopion kaupunki
Pääsuunnittelija:
Heikki Lamusuo
Pa-La-tiimi:
Taru Paavilainen

2009

Kuopion Kumpusaaressa Saaristokadun alkupään tuntumassa sijaitsee suojeltu Kumpulinnan rakennus metsäisessä rinteessä. Kuopion kaupungin tilakeskus tilasi Partanen & Lamusuo Oy:ltä tontinkäyttösuunnitelman tekemisen kaavamuutoksen pohjaksi. Työn tuloksena syntyi kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa havainnekuvineen. Molemmissa vaihtoehdoissa kunnioitetaan Kumpulinnan rakennuksen asemaa kaupunkikuvassa sijoittamalla täydennysrakentaminen sen viereiselle kalliolle kauemmaksi Saaristokadusta.

Kumpulinnan aluesuunnitelma, vaihtoehto 1, Kuopio, 2009. © Pa-La

Kumpulinnan aluesuunnitelma, vaihtoehto 2, Kuopio, 2009. © Pa-La

Kumpulinnan aluesuunnitelma, vaihtoehto 2, Kuopio, 2009. © Pa-La

Ajattelemme, että luovalle yhteistyölle joustavuuttakin tärkeämpää on mukautumiskyky.
Se, kuinka hyvin pystymme kertomaan saman tarinan, vaikka sivumäärä kirjassa vaihtuisikin. Satojen projektien, isojen ja pienten, kokemuksella voimme todeta, että vaikka olemmekin ylpeitä kättemme jäljestä, ovat parhaat työmme ennen kaikkea asiakkaidemme ansiota. He ovat jakaneet kanssamme näkemyksen, että yhteinen visio ja unelma ovat onnistumisen elinehto. Me suunnittelemme tiloja, rakennuksia ja ympäristöjä, joissa on hyvä elää ja toimia ja jotka kestävät katseita ja käyttöä. Me olemme luova suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto – haluamme luoda ympärillemme eheän maailman, pala palalta.
× Sulje