Pudotusvalikko
  • Hyvän asumisen kulttuuriympäristö

  • Hyvän asumisen kulttuuriympäristö

Hyvän asumisen kulttuuriympäristö

Sijainti: Saaristokaupunki, Kuopio
Tilaaja:
Kuopion kaupunki
Laatijat:
Heikki Lamusuo ja Kaupungin Haky-työryhmä

05 / 2005

Kuopion kaupungin tilaama Saaristokaupunkiprojektiin liittyvä Hyvän asumisen kulttuuriympäristö -kehittämisprojektin hankesuunnitelma valmistui toukokuussa 2005. Suunnitelmassa esitettiin tehtäväksi SaaristoGalleria -hanketta, laaja-alaista kulttuurin ja taiteen projekteja Saaristokaupunkiin tuottavaa hanketta. Hanke huipentui Asuntomessuvuonna 2010 ja jatkuu muotoutuneen toimintamallin mukaisena luoden tulevaisuuden kulttuuriympäristöä.

Opetusministeriön tukeman hankesuunnitelman tavoitteiksi asetettiin mm. prosenttitaidehankintojen toimintamallin kehittäminen ja laajentaminen sekä lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksen mukaan ottaminen. Suunnitelma esittää keinoja juurruttaa ja aktivoida asukkaat mukaan oman alueensa kehitykseen. Suunnitelman keskeisinä tekijöinä ovat asuinalueiden viihtyvyys, turvallisuus ja erityispiirteiden vahvistaminen sekä kestävän kehityksen tukeminen.

Hyvän asumisen kulttuuriympäristö -hankesuunnitelma

SaaristoGalleria-hankkeen pohjaksi luotiin vuonna 2007 Taiteen Kaava.

Saaristokatu. Kuva © Vallas Oy

SaaristoGalleria-hankkeen yhtenä tavoitteena on kulttuurialan yritysten ja taiteilijoiden työllisyyden sekä toimintaedellytysten vahvistaminen ja ammattitaidon kehittäminen. Hankkeen avulla taiteilijat ja kulttuurialan ammattilaiset saadaan mukaan kaupungin kehittämisen ja rakentamisen yhteistyöverkostoon. Hankkeesta muodostettua toimintamallia voidaan hyödyntää myös muissa hankkeissa ympäri Suomea.

SaaristoGalleria-hankkeen pohjaksi luotiin vuonna 2007 Taiteen Kaava eli Saaristokaupungin kulttuurin ja taiteen yleissuunnitelma.

Saaristokatu. Kuva © Hannu Miettinen

Ajattelemme, että luovalle yhteistyölle joustavuuttakin tärkeämpää on mukautumiskyky.
Se, kuinka hyvin pystymme kertomaan saman tarinan, vaikka sivumäärä kirjassa vaihtuisikin. Satojen projektien, isojen ja pienten, kokemuksella voimme todeta, että vaikka olemmekin ylpeitä kättemme jäljestä, ovat parhaat työmme ennen kaikkea asiakkaidemme ansiota. He ovat jakaneet kanssamme näkemyksen, että yhteinen visio ja unelma ovat onnistumisen elinehto. Me suunnittelemme tiloja, rakennuksia ja ympäristöjä, joissa on hyvä elää ja toimia ja jotka kestävät katseita ja käyttöä. Me olemme luova suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto – haluamme luoda ympärillemme eheän maailman, pala palalta.
× Sulje