Pudotusvalikko
  • Taiteen kaava

  • Taiteen kaava

  • Taiteen kaava

  • Taiteen kaava

Taiteen kaava

Sijainti: Saaristokaupunki, Kuopio
Tilaaja:
Kuopion kaupunki
Laatijat: 
Heikki Lamusuo ja kaupungin TaiKaa-työryhmä

 

2007

Taiteen kaava on keino ohjata rakennetun ympäristön kehitystä viihtyisäksi kulttuuriympäristöksi. Se yhdistää taiteen, kulttuurin ja rakentamisen luontevaksi prosessiksi. Ympäristöministeriö tuki pilottihankkeena Taiteen kaavan laatimista Kuopion Saaristokaupunkiin.

Taiteen kaava on taiteen ja kulttuurin yleissuunnitelma, jonka pohjalta Kuopion Saaristokaupunkia rakennetaan hyväksi asumisen kulttuuriympäristöksi. Taiteen kaava muodostuu selosteesta ja kartoista. Se on inventointi kulttuurillisesta nykytilasta sekä visio taiteellisista ja kulttuurillisista mahdollisuuksista.

Taiteen kaava ohjaa kaupungin normaalia rakentamista ja kehitystyötä. Lisäksi kaavan pohjalta toteutettavalla Saaristogalleria-hankkeella tuodaan suunnitteluun ja toteutukseen ulkopuolista rahoitusta, resursseja ja yhteistyökumppaneita. Taiteen kaava lisää asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa ympäristönsä kehitykseen. Se antaa suuntaviivat Saaristokaupungin hengen mukaisen taiteen toteuttamiseksi ja saaristokaupunkikulttuurin luomiseksi.

Saaristogalleria / Kaisa Törmänen, Jussi Jänes, 2009, Kuopio. Kuva © Pa-La

Saaristogalleria / Sirpa Miettinen, Meri lahjoitti sen meille, Kuopio 2010. Kuva © Valpuri Lindberg

Saaristogalleria / Harald Karsteni, Viesti sinulle, Kuopio, 2010. Kuva © Pa-La

Taiteen kaava, ote maisematien osalta, 2007. © Pa-La

Saaristogalleria / Iiro Muraja & Antti Tiilikainen, Rantakala, Kuopio, 2010. Kuva © Pa-La

Saaristokaupungin kullakin aluekokonaisuudella on omat ominaispiirteensä, joita vahvistetaan osana saaristokaupunkikulttuurin moninaisuutta. Taiteen kaava tunnistaa kulttuuriympäristön muodostumisen elementit.

Saaristogalleria-hankkeen avulla taiteilijat ja kulttuurialan ammattilaiset saadaan mukaan kaupungin kehittämisen ja rakentamisen yhteistyöverkostoon. Yhteistyömuodot kehittyvät ja taiteilijoiden ammattitaito saadaan prosessiin mukaan jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa, suunnittelutiimin jäsenenä. Kulttuurin merkitys yhteiskunnan hyvinvoinnin kohentamisessa korostuu ja taiteen sekä kulttuurialan tekijöiden arvostus kasvaa samalla, kun rakentamisen, taiteen ja ympäristön laatu paranevat.

Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi 2007 taiteen kaavan noudatettavaksi ohjeellisena kaikessa Saaristokaupungin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Saaristokaupunki, Kuopio. Kuva © Pa-La

Ajattelemme, että luovalle yhteistyölle joustavuuttakin tärkeämpää on mukautumiskyky.
Se, kuinka hyvin pystymme kertomaan saman tarinan, vaikka sivumäärä kirjassa vaihtuisikin. Satojen projektien, isojen ja pienten, kokemuksella voimme todeta, että vaikka olemmekin ylpeitä kättemme jäljestä, ovat parhaat työmme ennen kaikkea asiakkaidemme ansiota. He ovat jakaneet kanssamme näkemyksen, että yhteinen visio ja unelma ovat onnistumisen elinehto. Me suunnittelemme tiloja, rakennuksia ja ympäristöjä, joissa on hyvä elää ja toimia ja jotka kestävät katseita ja käyttöä. Me olemme luova suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto – haluamme luoda ympärillemme eheän maailman, pala palalta.
× Sulje