Pudotusvalikko
  • Hiltulanlahti

Hiltulanlahti

Ideasuunnitelma, 600 asuntoa, palvelu-, kauppa- ja pienteollisuusrakentamista
Tilaaja:
Kuopion kaupunki
Pääsuunnittelu:
Jaana Partanen ja Heikki Lamusuo

2008

Vanha ja uusi viitostie sekä sähkölinja jakavat Hiltulanlahden useisiin erilaisiin aluekokonaisuuksiin. Kunkin alueen positiivisia ominaispiirteitä vahvistamalla luodaan jokaiselle oma identiteetti. Koko alueen yhteisenä piirteenä on "Hiltulanlahden kylän" yhteisöllisyyden vahvistaminen ja olevien ympäristöarvojen säilyttäminen.

Suunnitelmassa Hiltulanlahden keskustaa eheytetään; Vanulan viereen rakennetaan uusi koulu, lähikauppaa laajennetaan ja vanhasta koulusta tulee päiväkoti. Vanha viitostie muutetaan asuinalueen kokoojakaduksi ja vanha Sormulantie nostetaan yhdeksi alueen ominaispiirteeksi, jonka kylänraittimaisuutta eheytetään harkitulla maaseutumaisella täydennysrakentamisella. Ideasuunnitelman toteutuessa Hiltulanlahden rannan peltoalueet pidetään viljeltyinä ja rakentaminen sijoitetaan metsäalueille.

Hiltulanlahden alueen ideasuunnitelma, Kuopio, 2008. © Pa-La

Hiltulanlahden alueen ideasuunnitelma, Kuopio, 2008. © Pa-La

Ajattelemme, että luovalle yhteistyölle joustavuuttakin tärkeämpää on mukautumiskyky.
Se, kuinka hyvin pystymme kertomaan saman tarinan, vaikka sivumäärä kirjassa vaihtuisikin. Satojen projektien, isojen ja pienten, kokemuksella voimme todeta, että vaikka olemmekin ylpeitä kättemme jäljestä, ovat parhaat työmme ennen kaikkea asiakkaidemme ansiota. He ovat jakaneet kanssamme näkemyksen, että yhteinen visio ja unelma ovat onnistumisen elinehto. Me suunnittelemme tiloja, rakennuksia ja ympäristöjä, joissa on hyvä elää ja toimia ja jotka kestävät katseita ja käyttöä. Me olemme luova suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto – haluamme luoda ympärillemme eheän maailman, pala palalta.
× Sulje